How-to-Install-FreeBSD-Command-Line

การติดตั้ง FreeBSD ด้วยรูปแบบ Command Line

How-to-Install-FreeBSD-Command-Line

‘ระบบปฏิบัติการ FreeBSD’ จัดว่าเป็นอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ซึ่งมีความเสถียรภาพเป็นอย่างมาก หากแต่ด้วยความที่ระบบ ค่อนข้างมีความแข็งแรง เพราะฉะนั้น ผู้จะใช้ ‘ระบบปฏิบัติการ FreeBSD’ จะต้องมีความรู้ – ความเข้าใจเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะคำสั่งต่างๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Command Line เพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้ เราจะมาอธิบาย ในเรื่องขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD กัน

วิธีติดตั้งใช้งาน FreeBSD อย่างเป็นระบบ

โดยมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ให้คุณเข้าไปในเว็บไซต์ https://www.freebsd.org/ เลือก Get FreeBSD พร้อมเลือกดาวน์โหลด Version ที่มีความต้องการในการใช้งาน สำหรับการยกตัวอย่าง ในการติดตั้งวันนี้ คือ Version 11.1 สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้…

 1. หน้าแรกให้คุณกดเลือก Install
 2. เลือกแป้นพิมพ์ที่คุณจะใช้งาน โดยการเลือก Default จะเป็นการใช้มาตรฐานแป้นพิมพ์แบบ ‘US’ แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยน ก็สามารถเลือก ‘Continue with default keymap’ ได้เลย แล้วกด Enter เลือก Select
 3. กำหนดชื่อให้กับเครื่อง Server ที่คุณกำลังติดตั้ง
 4. เลือกส่วนเสริมของระบบ ในการติดตั้ง เราขอแนะนำให้คุณเลือกรายการ Ports และ SRC
 5. เข้าสู่การแบ่ง Partition เพื่อบริหารจัดการเนื้อหาใน HDD แต่ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์ใดๆ เลย แนะนำให้เลือก Auto
 6. ระบบจะเด้งข้อความว่าต้องการ ติดตั้ง FreeBSD จาก HDD ที่มีอยู่ทั้งหมดใช่หรือไม่
 7. ถ้ามีการติดตั้งระบบมากกว่า 1 ระบบ แนะนำให้เลือก Partition แต่ถ้าต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD ระบบเดียว แนะนำให้เลือก Entire Disk
 8. เลือกรูปแบบ Partition จะติดตั้งลงใน HDD ขอแนะนำ BSD
 9. ตรวจสอบ Partition ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ก็สามารถสร้าง , ลบ , แก้ไข หรือกำหนดอย่างอัตโนมัติ เสร็จแล้วให้เลือก Finish ระบบจะเริ่ม Format แล้วแบ่ง Partition ตามที่ระบุ หลังจากนั้นจึงเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD รวมทั้งโปรแกรมระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. ลำดับถัดไป คือ การติดตั้งระบบเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 11. การปรับแต่งระบบต้องการใช้ IPv4 หรือไม่ สำหรับ IP ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 Version อันประกอบด้วย IPv4 และ IPv6 ให้เลือก Yes
 12. กำหนด IP แบบ DHCP หรือไม่ หากต้องการเลือก Yes
 13. การปรับแต่งระบบว่า ต้องการใช้ IPv6 หรือไม่ ?
 14. กำหนด DNS
 15. เลือก Time Zone เวลา ให้เลือก Asia และ Thailand
 16. กำหนดวันที่และเวลา
 17. เลือกบริการอื่นๆ ที่จะทำการติดตั้ง ก่อนที่จะเพิ่มเติมรวมทั้งกดให้เริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องใหม่
 18. เลือกต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ในระบบหรือไม่ ?
 19. ขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานใหม่ในระบบ โดยสำหรับในขั้นตอนนี้ก็เพิ่มได้ในภายหลัง
 20. เป็นอันเสร็จสิ้น ขั้นตอนในการติดตั้งในขั้นตอนนี้ คุณสามารถปรับแต่งระบบต่างๆ ได้อย่างเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ , การเปลี่ยนรหัสผ่านของ root , การซื้อเครื่อง รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่คุณต้องการติดตั้งเพิ่ม เป็นต้น แต่ถ้าคุณไม่ต้องการติดตั้งรายการใดๆ เพิ่มเติม สามารถเลือก Exit แล้วกดปุ่ม Enter ได้ทันที

การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการเลือก Reboot แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการทำงานของระบบ ก็เป็นอันเสร็จ