bsd_free_site_logo

เปรียบเทียบความแตกต่างโปรแกรมของสำนักงาน Microsoft Office กับ FreeBSD

ทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ละบริษัทเองก็พยายามที่จะสร้างวิวัฒนาการที่ดีที่สุดเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดโลกจนทำให้เกิดความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจึงเห็นได้ว่าในยุคนี้โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหลายมีมากขึ้นจนบางระบบเองเราอาจแทบไม่เคยได้ยินเลยก็ว่าได้ ถึงกระนั้นมันก็ยังมีระบบที่เรารู้จักกันดีอยู่หลายระบบเหมือนกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของแต่ละคนว่าอยากเลือกใช้งานในระบบปฏิบัติการใดมากที่สุด Continue reading “เปรียบเทียบความแตกต่างโปรแกรมของสำนักงาน Microsoft Office กับ FreeBSD”