picture-thumnail-freebsd1

การประยุกต์ FreeBSD เพื่อการใช้งาน

เมื่อมีการนำระบบที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิมมาใช้งานแน่นอนว่าสำหรับคนที่มีความประสงค์ต้องการใช้ก็ต้องรู้จักการนำโปรแกรมเหล่านั้นมาประยุกต์สำหรับการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เลือกใช้ อย่างการประยุกต์ใช้ FreeBSD ก็นับว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความที่นี่คือระบบปฏิบัติการชั้นสูงสามารถสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานได้มากมาย หลายๆ องค์กรใหญ่ของโลกเองก็มีการนำระบบนี้ไปติดตั้งพร้อมกับประยุกต์เพื่อใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน

การนำฮาร์ดแวร์มาประยุกต์ใช้กับ FreeBSD

อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าระบบปฏิบัติการอย่าง FreeBSD ไม่ใช่ว่าฮาร์ดแวร์ทุกตัวจะสามารถทำได้ มันต้องมีฮาร์ดแวร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบได้เป็นอย่างดี ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์แบบพีซีที่ใช้หน่วยประมวลผลกลางในระดับ i386 หรือเทียบเท่าก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วกับหน่วยประมวลผลกลางของบริษัท อิลเทล ซึ่งนับไปก็ตั้งแต่หน่วยประมวลผลกลางระดับ 80386 ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผลอย่าง 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 และอื่นๆ อาทิ Xeon และ Celeron processors ส่วนหน่วยประมวลผลกลางที่เทียบเท่ากับ i386 ของบริษัท AMD ที่รองรับการทำงานของระบบ FreeBSD คือ Am486, Am5x86, K5, K6 , Athlon และ Duron นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการของ FreeBSD ยังสามารถทำงานร่วมกับเมนบอร์ดได้ค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ทำงานในลักษณะของมัลติโปรเฟสเซอร์ได้อีกด้วย

โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทำงานร่วมกับ FreeBSD

จริงๆ แล้วโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทำงานร่วมกับ FreeBSD มีมากกว่า 9,000 โปรแกรม ซึ่งประเด็นหลักมันอยู่ที่เรื่องของการติดตั้งโปรแกรมโดยเราสามารถเลือกวิธีในการติดตั้งได้หลากหลาย ดังนี้
1. การติดตั้งผ่านซ๊อสโค้ดโดยตรง – ผู้ที่ติดตั้งจะต้องทำการดาวน์โหลดซ๊อสโค๊ดมาก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นก็ทำการแตกแฟ้มออกมาที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของการบีบอัด แล้วค่อยทำการติดตั้ง
2. การติดตั้งด้วยพอร์ต – จะต้องมีการติดดั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจึงจะสามารถติดตั้งได้ ทำการหาไดเร็คทอรี่ของพอร์ตตัวโปรแกรมประยุกต์ที่เราต้องการ จากนั้นก็เปลี่ยนไดเร็คทอรี่แล้วต่อด้วยการคอมไบน์โปรแกรม FreeBSD ก็จะทำการดาวน์โหลดซ๊อสโค๊ดจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นก็รอการคอมไบน์อีกรอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มดำเนินการได้ทันที
3. การติดตั้งผ่านโปรแกรม /stand/sysinstall – เป็นการติดตั้งผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า /stand/sysinstall สามารถใช้การโหลดข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็ได้หากมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ หรือจะใช้วิธีการติดตั้งโปรแกรมผ่านซีดีรอมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน นี่ถือว่าเป็นวิธีการติดตั้งที่ง่ายที่สุด เป็นวิธีการติดตั้งที่นิยมนำมาใช้งานมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน เพราะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาแปลงไฟล์ หาซ๊อสโค้ด หรืออะไรทั้งสิ้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแบบนี้จะจัดการให้หมดทุกอย่าง